ANNONSØRNYHET

NSF Partner Karlebo Bejer Tech 

Karlebo är specialiserat på industriell handel och representerar flera av världens ledande tillverkare.

 

Vi erbjuder lösningar där kompetens och produkter kombineras på ett sätt som skapar värde för kunden. Det övergripande målet är att bidra till att öka den nordiska industrins konkurrenskraft. 

Sju produktområden 

Karlebos verksamhet bedrivs inom sju produktområden: 

Vi har bl a genomfört: 

  • Mer än 150 installationer av pressgjutmaskiner 
  • Mer än 500 installationer av blästeranläggningar 
  • Mer än 50 installationer av smältugnar och doserugnar 
  • Mer än 70 installationer av formanläggningar för råsand och kallhärdande gjuterier 

Varför vi finns? 

Karlebo ska vara med och säkra den nordiska industrins konkurrenskraft. En stark lokal industri är bra för alla oss som bor och verkar här. 

Hur vi ska göra det? 

Genom att leverera produkter och helhetslösningar som ökar våra kunders produktivitet, effektivitet och kvalitet. 

Affärsidé 

Med gediget kunnande och nytänkande bedriver vi värdeskapande teknikhandel som utvecklar och förbättrar kundens processer och produkter. 

 

Affärsmodell 

Karlebo utvärderar kontinuerligt de ledande leverantörerna och varumärkena på världsmarknaden för att säkerställa leverans av produkter med rätt kvalitet till våra kunder. I nära, långsiktiga samarbeten med leverantörerna utnyttjar vi vår spetskompetens för att förädla och kundanpassa produkterna så att de levereras i form av lösningar och applikationer som tillför kunden värden såsom lägre totalkostnad, ökad effektivitet eller förenklad funktion.  

För mer information kontakta oss på info@karlebo.se eller telefon +46 (0)8 566 313 00. 

 

Inget är omöjligt med Karlebo 3D Sandprinting 

Karlebo är en av Sveriges ledande leverantörer av maskiner och utrustning till gjuterier. Nu kompletterar vi erbjudandet med utrustning och tjänster inom 3D Printing. Med Karlebos långa erfarenhet och kunskap inom gjuteribranschen blir vi din naturliga partner även inom 3D Printing. 

Vi 3D-printar direkt från CAD 

Karlebo har som enda företag i Sverige en egen 3D Printer för sand, från världsledande ExOne, som även används av ledande fordonstillverkare. Med Karlebo 3D Printing kan gjuterier få komplexa geometriska former direkt från en CAD-fil, utan att gå omvägen via, många gånger, dyra verktyg. Vår 3D Printing använder den ledande Binder Jetting-teknologin utvecklad vid MIT, för högsta precision och bästa upplösning. 

3D Printing lämpar sig särskilt vid framtagning av komplicerade sandformar och sandkärnor, när snabba ledtider är avgörande. Utnyttja vår kompetens hela vägen från CAD-ritning till färdig form, så får du en 3D Printad sandkärna eller sandform som helt möter kvalitetskraven hos traditionella lösningar, men med obegränsade designmöjligheter. 

3D Printers från världsledande ExOne  

Karlebo erbjuder avancerade 3D Printers från världsledande tyska tillverkaren ExOne. Printrarna är konstruerade för största möjliga precision och snabbhet. I sortimentet finns modeller för såväl prosuktions- som prototypframtagning. Läs mer om ExOne. 

Karlebo 3D Printers är bland de största på marknaden och är designade för effektivitet och flexibilitet. Önskar du investera i en egen 3D Printer bistår Karlebo med installation och utbildning. 

Förbrukningsmaterial 

Karlebo erbjuder ett komplett sortiment förbrukningsmaterial inom 3D Printing. Sortimentet omfattar sand och bindemedel som är utprovade och godkända av ExOne för att säkerställa optimal funktion och kvalitet. 

CAD-filer på beställning 

Karlebo kan bistå med att hantera CAD-underlag och se till att konvertera dessa så att de passar för printning. 

Reverse Engineering återskapar utgångna produkter 

Behöver du byta ut en maskindel, men den finns inte längre att tillgå på marknaden? Genom att scanna delen som behöver ersättas kan form och kärnor för den 3D printas och gjutas utan att behöva tillverka några modeller. Därefter kan delen 3D Printas i obegränsade upplagor, för att täcka dina behov. 

Riskfritt samarbete 

Miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik ingår naturligt både i den dagliga verksamheten och i vår långsiktiga strategi.  

Vår syn på ansvarsfullt företagande bygger på internationella överenskommelser och riktlinjer. Vår uppförandekod tar sikte på tre områden – människor, miljö och etik. För varje område har vi en kod, ett rättesnöre, för det förhållningssätt företaget står för och som alla medarbetare ska bidra till att uppfylla genom att tillämpa koden i vardagen. 

Läs mer om vår uppförandekod, och vad ansvarsfullt företagande innebär, på vår hemsida www.karlebo.se 

 

Discover Beijer Tech: 150 years of experience and innovation | Beijer Tech