ANNONSØRNYHET

Metallco Aluminium AS produserer sekundær aluminium støpelegeringer. Dette er aluminiumlegeringer som brukes av støperier over hele verden. Alle legeringene er produsert ut ifra gjenvunnet (resirkulert) aluminium.

Råvarene er aluminiumskrap fra gjenvinningstasjoner, skraphandlere og spon og kapp fra maskinering av aluminium.

Metallco Aluminium AS ble grunnlagt i 1992. Firmaets navn var da Toten Metallgjenvinning AS, i 2004 byttet vi navn til Toten Metall AS og i 2014 byttet vi navn til Metallco Aluminium AS. Opprinnelig var bedriften eid av 4 aksjonærer, derav 3 støperier (kunder). Toten Metallgjenvinning AS ble i 2002 solgt til AS Oppland Metall. I 2012 ble Oppland Metall heleid av Metallco AS I 2014 skiftet Toten Metall AS navn til Metallco Aluminium AS.

Metallco Aluminium AS produserer pr i dag ca 15.000 tonn støpelegeringer. Alt dette blir støpt ut i barrer og automatisk stablet på paller på ca 1000 kg. Hovedmengden av kunder ligger i Norge, Sverige og Danmark.
Til denne produksjonen har Metallco Aluminium AS to gassfyrte smelteovner med kapasitet hver på 15 tonn.

I tillegg til produksjonen av støpelegeringer produserer Metallco Aluminium opptil 5000 tonn med omsmelting for kunder. Det er hovedsakelig spon og oljeholdig skrap som tørkes og smeltes i en elektrisk induksjonsovn.

 

https://www.metallco.com/no/avdelinger-toten-metallco-aluminum/