ANNONSØRNYHET

Oshaug Metall har lang erfaring fra å samarbeide med SINTEF. Vårt siste samarbeidsprosjekt har vært å utvikle en metode for å redusere metallforbruket ved støping. Gjennom induksjonsoppvarming av materen har vi klart å redusere metallforbruket med 87% i materen. Noe som igjen reduserer strømbruken vesentlig, gir mindre etterarbeid som igjen forbedrer innemiljøet. Denne nyvinningen vil totalt øke produksjonskapasiteten i støperiet med opptil 50%. Dette prosjektet har fått stor og positiv interesse, og en artikkel har blitt gjengitt i flere aktuelle medier som gemeni.no og forskning.no. 
Se: http://forskning.no/bransje-industri-skipsfart-materialteknologi/2014/10/gronnere-skipspropeller 

 

På begge bildene er et propellblad på 155 kilo nettopp støpt ut. Den størknede sylinderen til høyre på bildene, er gjenværende metall i «matere». Disse har tilført propellbladet ekstra smeltemasse fordi støpegods krymper ved størkning. Dagens mater (til venstre) har 164 kilo ubrukt metall. Den nye materen (til høyre) har bare åtte kilo ubrukt metall. Under dette forsøket sparte den nye teknologien dermed Oshaug Metall for smelting av 156 kilo ekstra metall. (Foto: Arnt Jørgen Sønslien, Oshaug Metall) 

Les mer her: http://www.oshaug.no/index.php/no/home