Vår annonseakkvisitør Lasse Kongelstad har etter lang og tro tjeneste valgt å gi seg med denne “jobben” for Støperitidene og NSF.

Vi takker Lasse for fin innsats i dette arbeidet.

Vi har i styret da forespurt Erik Norén hos Jøtul om å overta denne jobben og det har han takket ja til.

Erik arbeider til daglig ved modellavdelingen hos Jøtul.