NYHET

Nyhetsbrevet fra Norsk Industri for August 2017 er nå sendt ut til våre medlemmer. Du kan også lese den her.

CAEF-møte i Norge. Siden Norsk Industri/Støperiforum har presidentskapet i CAEF ble årets Council meeting lagt til Norge (Sommarøy i Troms) i midten av juni. Der var 13 land representert med styreledere og ledere av støperiorganisasjonene, totalt 23 deltagere. Tradisjonen tro deltok også ledsagere. I tillegg til møter ble det både båttur, innblikk i hvordan folk på øyene lever og har levd og besøk på Polaria i Tromsø.

Deltagerne var svært fornøyd og ga uttrykk for at dette var unikt og en helt spesiell opplevelse.

Møtene ble godt ledet av Oddbjørn Maurdalen, Furnes Jernstøperi som er leder av Støperiforum og president i CAEF 2017/2018. Nestleder Stein Berg Oshaug, Oshaug Metall og Kari Rømcke fra Norsk Industri deltok også på møtene.

https://www.norskindustri.no

Bildet: Oddbjørn Maurdalen og Stein Berg Oshaug fra Støperiforum. Kredit: Kari Rømcke