NYHET

Det har vært møte i den Europeiske støperiorganisasjonen CAEF http://www.caef.org/ .

Stemningen i Europeisk støperiindustri er god. Forretningsklimaet i Europa er i veldig godt og industriproduksjonen følger denne positive utviklingen.

For støperiene betyr det blant annet bedre marked for de som er underleverandører maskinindustrien. Ellers er bransjen i Europa i stor grad underleverandører til automotive og aktiviteten i dette markedet er fortsatt godt, men det stilles spørsmål om markedet er mettet.

Når det gjelder markedet for biler fremover ble det nevnt at delingsøkonomien og autonome biler vil kunne påvirke underleverandørene til automotive mer enn overgangen til elektriske biler.

Det er en positiv utvikling både for jern- og aluminiumsstøperier. Stålstøperiene har fortsatt vanskelige tider og kobberstøperiene , som er veldig knyttet opp mot maritim industri, sliter også.

Noen momenter fra bordet rundt:

Tyrkia forventer stor økning i støperikapasiteten de neste fem årene. Aktiviteten i gruveindustrien og olje&gass påvirker stålstøperiene negativt, mens innen aluminium er det full kapasitetsutnyttelse og investeringer fremover vil gi økt kapasitet.

Det har vært en økning i minstelønn på 30%.

Italia forventer god vekst for støperiene i 2018.

Tyskland  – Det har vært en bra økning i jernstøperiene i 2017 og det forventes en fortsatt positiv utvikling i 2018. Samtidig sliter mange av jernstøperiene med veldig ujevn ordreinngang og korte leveringsfrister. Det ble nevnt at arbeidstakerorganisasjonene ønsker 28 timers arbeidsuke for personer med omsorgsansvar for barn og eldre.

Spania – Spanske støperier opplever mye sterkere konkurranse fra India og Kina og også fra smiindustrien. Ellers venter de berdring innen olje&gass-markedet neste år. Metallstøperiene (non-ferrous) nærmer seg full kapasitetsutnyttelse og stålstøperiene sliter fortsatt. Støperiene forventer en økning i grafittprisene neste år på 40%.

Kari Rømcke