NYHET

Den 8-10 september var det åter dags för Sveriges Gjuteritekniska Förenings årskongress. Plats var i år Karlstad. Kongressen inleddes på fredagen med ett besök på Valmets gjuteri i Karlstad, som är ett av de ledande gjuterierna i norra Europa för produktion av grovt järngjutgods. På fredagskvällen samlades de flesta kongressdeltagarna till en informell buffé ”Kom som Du är”. Deltagarna fick då åtnjuta en buffé med värmländsk anknytning.

När kongressen öppnades på lördagsmorgonen bars Gjuteritekniska Föreningens fana in av hedersledamoten Sten Zetterlund. Föreningens ordförande Johan Ortfeldt hälsade därefter deltagarna välkomna. I sitt inledningsanförande uttalade han sin glädje över det stora deltagarantalet på kongressen. Föreningsmedlemmar som avlidit sedan föregående årskongress hedrades med en tyst minut.

Därefter var det dags för hälsningar från de inbjudna gästerna. Hälsningar från Danmarks Støberitekniske Forening framfördes av Finn Udengaard Jörgensen. Från Norges Støperitekniske Forening framfördes hälsningar av Frode Amundsen och från Finlands Gjuteritekniska Förening av Olavi Piha. Från Svenska Gjuteriföreningen framfördes hälsningar av Lars Johansson och från Swerea SWECAST av Peter Semberg. Lars Sedenborg framförde hälsningar från Svenska Järn- och Metallgjuteriers Förening och Kurt Rindstål från Gjuterihistoriska Sällskapet.

Nästa punkt på programmet var Årsmötesförhandlingar. Ett referat från dessa ges i en separat artikel. De tekniska föredragen under kongressen inleddes av Alf Sondell, BillerudKorsnäs AB, Gruvön. Han informerade om de stora investeringar som görs i Gruvön. Speciellt nämnde han miljardinvesteringen i en ny kartongmaskin i Gruvön. Är 3D-printning ett hot eller en möjlighet för gjuteriindustrin? var tema för nästa föredrag som hölls av Sten Farre, Swerea SWECAST. Med några exempel fick åhörarna en inblick i varför det fortfarande, och förmodligen en lång tid framöver, är gjutning som är den kortaste vägen från smälta till färdig produkt. Salem Seifeddine, Tekniska Högskolan i Jönköping, informerade bland annat om hur Avdelningen Material och Tillverkning vid Högskolan kan hjälpa gjuteribranschen med forskning och utbildning. Svenska Gjuteriföreningens satsning på en ny kommunikationsstrategi var temat på det sista tekniskt inriktade föredraget. Det hölls av Peter Nayström och Diana Bogic, båda Svenska Gjuteriföreningen. En omfattande undersökning av vad medlemmarna har för önskemål och förväntningar ligger till grund för den nya strategin. Det avslutande föredraget hölls av Elisabeth Kuylenstierna och hade titeln ”Ledarskap – arbetsglädje – teambuilding – kommunikation”. Hon bjöd på flera erfarenheter från sitt arbete med människor och lämnade ingen åhörare oberörd.

Parallellt med de tekniska föredragen var ett medföljarprogram arrangerat. Det bestod av ett guidat besök på Lerinmuseet Sandgrund i Karlstad med efterföljande lunch på Värmlands Museum. Kongressen avslutades med sedvanlig kongressbankett. Värd och värdinna var två av Karlstads färgstarka personligheter, Sola i Karlsta´ och Gustaf Fröding. De bjöd på en blandning av humor och kulturellt och litterärt djup.

Under kvällen avtackades avgående ordförande Johan Ortfeldt och avgående Verkställande Ledamot Ingemar Svensson av föreningens nyvalde ordförande Christan Karlsson. Vidare utdelades Föreningens Högskolestipendium till Bharath Sampath Kumar. Sällan har stämningen varit så hög under en kongressmiddag som denna kväll i Karlstad.

Ingemar