NYHET

Oppdatert informasjon om nedleggelsen av Global Castings Kristiansand

Tidlig i desember ble det som kjent vedtatt at Global Castings Kristiansand skulle nedlegges og at all produksjon skulle avlsuttes innen 31.05.2014.  Bedriften har en historie som går tilbake til 1947, så det et gammelt erverdig støperi som nå legges ned.
For de ansatte har det vært en hektisk periode, men mye følelser innvolvert, men på tross av dette har det vært opprettholdt en normal produksjon.  Bedriften skal også produseree tilnærmelsesvis normalt frem til utgangen av mai, og ca 80 personer av  totalt 153 ansatte, har fått tilbud om å bli frem til sluttdato.

Begrunningen for at de nye eierne har vedtatt å legge ned i Kristiansand er dels fundamentert i det høye kostnadsnivået i Norge, men primeært skyldes nedleggelsen at det rett og slett er for stor overkapasitet i Europa, og da ønsket de nye eierene å øke belegget hos de eksisterende støperiene i gruppen.

Selv om det var en trist dag da dette ble kjent, så har det nå gått såpass lang tid til at de fleste har fått kvittet seg med de negative tankene rundt det å ikke ha et fast arbeid å gå til i 2014.  Det har vært stor pågang fra firmaer i distriktet for å sikre seg kvalifisert personell, og Global Castings Kristiansand vil i januar ha en jobbmesse der noen utvalgte bedrifter får møte våre ansatte, slik at de ansatte kan få markdesført seg selv ovenfor de bedriftene som deltar.

Mot slutten av perioden vil det bli naturlig at det skal avhendes en del produksjonsutstyr.  Våre søsterbedrifter vil muligens ha forkjøpsrett til noe av dette, men det bør være mye intressant her for noen og enhver.

Da ble støperikongressen i Kristiansand den siste vi deltok på, og det er trist at vi ikke kan være med lengre.  I stedet for å fokusere på alt vi ikke kan være en del av fremover, så ønsker vi heller å sende våre varme tanker til andre støperier og til våre leverandører i Norge, Sverige og Danmark. Det har vært fantastisk å lære hver og en av dere og kjenne. På tross av de harde tider, så er bransjen fortsatt preget av varme inkluderende mennesker som elsker det de driver med.  En stor takk til alle dere vi har møtt på vår vei.

Kristiansand 23.11.2013
Kjetil Odinsen.