NYHET

Håndformingsstøperiet Mandal Casting har klart seg rimelig greit gjennom de siste års finansielle uro på verdensmarkedet. Til tross for en nedgang på 25-35% fra «normalårene» har bedriften klart å tilpasse sine utgifter på en slik måte at ett overskudd har blitt sikret.

Optimisme og satsning hos mandal casting Håndformingsstøperiet Mandal Casting har klart seg rimelig greit gjennom de siste års finansielle uro på verdensmarkedet. Til tross for en nedgang på 25-35% fra «normalårene» har bedriften klart å tilpasse sine utgifter på en slik måte at ett overskudd har blitt sikret.

Da dagens eiere overtok driften i 2004, overtok de samtidig ett betydelig akkumulert investeringsbehov. Fra 2008 har det blitt gjort systematiske investeringer i produksjonsutstyr som har sikret og fortsatt vil sikre lønnsom drift.

I 2008 investerte bedriften i ett nytt sandanlegg fra FAT som i ettertid har vist seg svært stabilt i drift. Neste skritt var en bygningsutvidelse slik at man kunne håndtere storgodset på over 750 kg på en mer effektiv måte. Sommeren 2010 var turen kommet til en ny kjerneskyter av merket Hansberg, også denne har i ettertid vist seg å være tvingende nødvendig med tanke på kapasitet og fleksibilitet.

Sommeren 2011 ble det installert ett nytt sandblåsingskabinett av fabrikat Straaltechnic, noe som muliggjorde rensing av støpegods som tidligere måtte utføres hos en ekstern samarbeidspartner. En kan jo selv tenke seg hvordan dette har forenklet hverdagen og redusert kostnadene til bedriften.

De siste forberedelser gjøres nå før installasjon av 2 nye smelteovner kommende sommer. De to eksisterende ovnene er fra henholdsvis 1955 og 1967, så de kan vel sies å ha gjort nytten sin og vel så det. For å få til dette har bedriften vært nødt til å foreta en utvidelse av sine lokaliteter.

Større kapasitet, i tillegg til energiøkonomisering og mangel på kritiske reservedeler har vært drivkraften bak denne foreløpig siste investeringen. De nye smelteovnene blir levert av tyrkiske 5M, men det elektriske styringssystemet består av standard Siemens komponenter. Bedriften understreker også viktigheten av aktiv markedsføring for å overleve i ett tøft marked. Dette har blitt prioritert i både «gode og onde dager», og har i dag lagt grunnlaget for en bredere og mer variert kundemasse.

Bedriften har i dag ca 30 ansatte.

NSF gratulerer med målrettede investeringer og ønsker Mandal Castings lykke til også i framtiden !!