ANNONSØR

Oshaug Metall AS er en 3. generasjons produksjonsbedrift sentralt i Molde som fremstiller propellkomponenter for skip i støpt NiAl-bronse.

Våre anerkjente kvalitetskomponenter kjennetegnes under vårt varemerke Copperstorm® og foretrekkes av verdens fremste propellprodusenter for de mest krevende propellinstallasjoner. Samtlige propellprodusenter i Skandinavia er våre kunder.

Bedriften er engasjert i ulike FoU-program både regionalt og på europeisk basis for utvikling av moderne produksjonsteknikker, som for eksempel den modellfrie formingsteknikken Patternless® der vi har vært en sentral aktør.

www.oshaug.no/index.php/no/home