NYHET

Støperikongressen 2019 går i år til Krakow i Polen. Dette blir en fantastisk tur med gode foredrag, bedriftsbesøk, ledsagertur og ikke minst sosialt på kvelden. Vi gleder oss!

NB! Påmeldingsfristen er den 15 februar 2019. Gå til https://www.stoperi.no/stoperikongressen-2019-praktisk/ for mer informasjon og påmelding

Merk noen endringer fra tidligere kongresser;

1. Den fjerde deltaker får dekket kongressavgiften av NSF, men denne deltakeren må være under 40 år (dokumenteres).

2. Det er i år lagt inn en markant prisforskjell mellom medlemmer av NSF og ikke medlemmer. Dette vil bli sjekket opp mot vår medlemsliste ved utsending av faktura.

3. Pensjonistene får delta på kongressen til ledsagerpris.

4. Betaling for hotellet vil i år bli krevd inn via påmeldingen til kongressen så fremt du melder deg på innen tidsfristen 15 februar 2019.  Overnattingsavgiften vil da kreves inn fra torsdag 9 mai til søndag 12 mai, med angitte priser på linken over.

NB!! Etter at påmeldingsfristen er ute har vi ikke mulighet til å holde på reserverte hotellrom (da disse må betales for i forkant/ og alle reserverte rom må betales for etter gitte frist), så de som melder seg på etter fristen er gått ut må da skaffe hotellrom selv.