NYHET

Lørdag den 13.september i år innbød NSF – Avdeling Øst medlemmer med partner til en guidet tur i Bærums Verks museet og ovnsmuseet.

Her fikk vi en guiding av Nina Meyer Nordlie over verkets historie, som inkluderte en vandring gjennom området og med inngang til ovnsmuseet.

Ovnsmuseet ar en unik samling av antikke støpejernsovner fra Bærums Verks produksjon. Her vises stilutviklingen fra tunge barokkovner på 1700-tallet, frem til produksjonen stanset i 1964.

Vi avsluttet samlingen med en hyggelig middag på Egon i Sandvika.

Det var hyggelig at det var så mange som 21 stk. som møtte til denne samlingen.