NYHET

 Elverum (mars 13): Sperre Metallstøperi AS har blitt medlem av TotAl-gruppen, og knytter seg dermed tett opp til over 40 bedrifter som alle er engasjert i foredling av aluminium.

– For oss er det viktig å skape nære og langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere, og å finne strategiske partnere som vi kan utvikle oss sammen med. Og gjennom nettverket i TotAl-gruppen finner vi mange dyktige selskaper hvor vi ser meget positive synergieffekter ved å samarbeide, sier Daglig leder i Sperre Metallstøperi Stein Haslestad. – Det finnes mye unik kompetanse og spennende nettverk blant TotAl-gruppens medlemmer, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dem, sier han.

Daglig leder i TotAl-gruppen Mette Dalseg, er også glad for at Sperre Metallstøperi valge å bli medlem. – Vi ser på Sperre Metallstøperi som et spennende og tradisjonsrikt selskap som vil utfylle våre medlemmer på en positiv måte. Med Sperre Metallstøperi på laget vil nettverket få et mer komplett tilbud til markedet på støping. Enkelte av våre medlemmer har allerede samarbeidet med Sperre Metallstøperi gjennom lang tid, sier Dalseg og ønsker Sperre Metallstøperi velkommen som medlem av TotAl-gruppen.

Sperre Metallstøperi AS er et av Norges ledende metallstøperier, og leverer kjernerikt støpegods i aluminium- og kobberlegeringer, basert på små og mellomstore serier.

TotAl-gruppen (Toten Aluminium) er en industriell nettverksorganisasjon med formål å styrke innovasjon og verdiskaping i bedrifter engasjert i foredling av aluminium. Gruppen har 40 medlemsbedrifter med totalt omlag 3000 ansatte.