ANNONSØR

Välkommen till Stena Aluminium, Nordens ledande producent av återvunnet aluminium för gjuterier.

Vår uppgift är att hjälpa våra kunder till ökad framgång. Detta gör vi genom att skapa långsiktiga relationer som bygger på flexibilitet, rätt kvalitet, leveransprecision samt en hög tillgänglighet på produkter och teknisk support.

För att vara konkurrenskraftiga även i framtiden och för att kunna vara det rätta valet för våra kunder anstränger vi oss för att finna vägar där vi kontinuerligt utvecklar processen och produktens egenskaper. Grunden för vår utveckling är att vi är lyhörda för våra kunders krav och analyserar hela kedjan, via våra kunders och deras kunders processer, fram till kraven på slutprodukten.

Vår verksamhet präglas av ett vinnande affärsmannaskap samt en stark ambition att vara drivande avseende säkerhets, miljö- och kvalitetsfrågor. Stena Metallkoncernens värderingar – Enkelt, Tryggt och Utvecklande – är vägledande för oss.

http://stenaaluminium.com/sv/