Har du meldt deg på?? Støperibransjen har lange og gode tradisjoner for samarbeid. Spesielt innen helse, miljø og sikkerhet og innen støperifaglige og produksjonsrelaterte temaer har bransjen hatt mange felles seminarer, møteplasser og prosjekter.

Den årlige Bransjesamlingen er en viktig møteplass for tillitsvalgte, ledere og fagfolk. I år blir det nytt opplegg for samlingen med felles program med Maskinering og additiv tilvirkning onsdag 19. oktober og en rendyrket støperibolk torsdag 20. oktober.

Velkommen!

http://www.industrifuturum.no/konferanseinfo/stoperi—bransjesamling/?_cldee=a2FyaS5yb21ja2VAbm9yc2tpbmR1c3RyaS5ubw%3d%3d&urlid=2