NYHET

Vi ønsker å se så mange som mulig av våre kollegaer på Støperikongressen i Mo i Rana

viser derfor til vedlegg og til informasjon, program og påmelding på; http://www.stoperi.org/stoperikongressen

NB!! Påmeldingsfristen er den 11 mai, så nå er det bare å melde seg på.

 

Håper program og bedriftsbesøk/turer faller i smak og at mange har lyst og tid til å ta en tur til Mo i Rana og den skjønne nordlandsnaturen med helgelandskysten i juni.

Hvis du selv ikke kan delta, vennligst informer (via vedlagt oppslag) eller send andre i bedriften slik at de får muligheten til å være med på støperikongressen.

Se ellers både nyheter og info fra våre sponsorer på hjemmesiden, http://www.stoperi.org/

Litt om Mo i Rana;

Mo i Rana ligger innerst ved Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelener og er en by i Rana kommune på Helgeland i Nordland.

Ranelva, som er Nordlands nest lengste vassdrag, har sitt utløp gjennom byen. Utenfor bykjernen finner vi Langneset på sørsiden og Båsmoen og Ytteren på nordsiden av Ranfjorden. Øst for bykjernen ligger Gruben på sørsiden og Selfors på nordsiden av Ranelva.

Fra 1923 til 1964 var den et ladested og en egen bykommune. Siden 1964 har byen vært hovedsete for Rana kommune, som er den største kommunen i Nordland og den fjerde største i Norge.

 Full bystatus ble tildelt i 1997. Mo i Rana er den fjerde største byen i Nord-Norge, etter Tromsø, Bodø og Harstad. Den er også den nest største byen i Nordland med 18 685 innbyggere per 1. januar 2017.

Mo i Rana er en av fire byer på Helgeland; de tre andre er Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen. Den er også en av tre industribyer i Nordland, sammen med Narvik og Mosjøen.

Mo i Rana ble tidligere ofte omtalt som «Jernverksbyen», hvor Norsk Jernverk var en hjørnesteinsbedrift. Byens industrihistorie omfatter også DIOC, Rana Gruber, Norsk Koksverk, Ruukki Profiler, m.fl.; det meste av industrien er idag sentrert i Mo Industripark, med Celsa Armeringsstål og Elkem som sentrale foretak.

Siden 1989 har byen gjennomgått en omfattende omstilling, og markedsføres nå som «Polarsirkelbyen». Nasjonalbiblioteket, NRKs lisensavdeling, Statens innkrevingssentral og NAF Helgeland befinner seg i Mo i Rana.

Av private aktører kan nevnes EVRY Mo i Rana, to sparebanker, fire kjøpesentre, fire hoteller og en rekke andre foretak innenfor transport, handel og turisme.

Etter åpningen av Campus Helgeland i 2013 er byen også blitt en studentby.

elkem rana