Støperikongressen 2017 – Fredrikstad

Støperikongress 2017 ble avholdt 9. – 10. juni på Scandic City hotel sentralt i Fredrikstad sentrum av foreningens avdeling ØST. Arrangementet ble meget vel gjennomført av avdelingen, og i år var det 78 deltakerne som lagde god stemning under hele kongressen.

Kongresskomiteens formann Erik Norén holdt en velkomsthilsen til alle fremmøtte. Deretter ble det en åpningstale ved foreningens leder, Frode Amundsen og en hyggelig hilsningstaler fra ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård.

Før avreise på bedriftsbesøk og ledsagertur fikk vi også hyggelige hilsningstaler fra våre søsterforeninger i Sverige ved Ingemar Svensson og Danmark ved Finn Udengaard Jørgensen.

Bedriftsturene gikk i år til Sleipner (i Fredrikstad og på Øra) og Jøtul, hvor vi var delt i to grupper so dro hver vår vei og hadde en felles lunsj på Jøtul.

på Sleipner / Fredrikstad,

på Sleipner/ Øra

 

og Jøtul.

Vi takker bedriftene for sin gjestfrihet under kongressen.

Ledsagerturen dro på tur med buss til Skjærhalden og videre med båt til Strømstad på båten Vesleø II med lunsj om bord på båten.

 

Bilde; Christopher Kullenberg Rothvall, 2007

Fredagskveldens uformelle aften møtte Alexander Hermansen ved hotellet i Kommandørdrakt og tok oss med på ferje og omvisning i Gamlebyen, hvor vi endte på Grunnmurede hvor vi fikk servert deilig mat, drikke og underholdning av Alexander.

 

Lørdagens foredrag ble satt i gang med innslag fra de lokale humoristene Atle Jensen, Pål Nilsen og Roger Amundsen.

 

Det var lagt inn flere lengre pause mellom foredragene for ett godt besøk på minimessen som var oppsatt i tilstøtende lokale.

Lørdagens program hadde alt fra oppbygging av støperimodeller til jøtul sin endring i organisasjonen, om patentsøknader og bevaring av egne oppfinnelser til årsaker og løsninger på sugninger i støpejern.

 

Franz-Josef Schmid fra Ebalta Kunststoff

 

Torgeir Hjertaker fra Jøtul

 

Christin W Seim fra Patentstyret i samarbeid med Synnøve Flister fra Zacco Norway AS

 

Gunnar Maltsev Hansen fra Elkem

 

Det var mange tilhørere som viste interesse for programmet.

Foreningens generalforsamling ble som vanlig avholdt lørdag ettermiddag.

 

Foran fra venstre; Styremedlem Helge Frang, Leder Frode Amundsen, Sekretariat ved Jørgen V. Thinn.

Bak fra venstre; Nestleder Kjell Wardenær og styremedlem Erik Norén (inkl. web ansvar)

Hele styret fortsetter en ny periode alle som var på valg fortsatte.

 

Avdeling Vest ble besluttet nedlagt da det har vist seg å være meget vanskelig å få til ett styre som fungere i dette område, og avdelingen blir da delt mellom avdeling Sør og Nord.

De andre avdelingene må også vise til interne aktiviteter i kommende år for at det er eksistensgrunnlag for å ha avdelingene videre.

 

Det var meget godt fremmøte under årets generalforsamling.

 

Kongressen ble avsluttet med en festmiddag på Scandic City Hotel lørdag kveld.

 

Festmiddagen inneholdt nydelig mat. Kveldens toastmaster var Alexander Hermansen som kom med mange gode historier. Styreleder Frode Amundsen hadde sin vante tale.

Kurt Sandaune overtok sverdet som representerte for avd. Nord som skal holde kongressen i 2018.

 

Svein Stanger hadde bare lovord og å si om maten han takket for.

 

Her er de tre representantene.

For Sverige ved Ingemar Svensson, Norge ved Frode Amundsen og Danmark ved Finn Udengaard Jørgensen.

 

Kongresskomiteen vil rette en stor takk til sponsorer og utstillere som er med å gjør dette mulig.

 

En stor takk rettes fra hovedstyret til arrangementskomiteen ved Erik Norén, John Nygård, Terje Lofthus, Terje Pedersen og Helge Frang som har lagt ned masse arbeid for å få til denne kongressen.

 

Leder