NYHET

Vi har nå fått på plass programmet for støperikongressen. Den holdes i Mo i Rana 8 og 9 juni 2018.

Litt om Mo i Rana;

Mo i Rana ligger innerst ved Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelener og er en by i Rana kommune på Helgeland i Nordland.

Ranelva, som er Nordlands nest lengste vassdrag, har sitt utløp gjennom byen. Utenfor bykjernen finner vi Langneset på sørsiden og Båsmoen og Ytteren på nordsiden av Ranfjorden. Øst for bykjernen ligger Gruben på sørsiden og Selfors på nordsiden av Ranelva.

Fra 1923 til 1964 var den et ladested og en egen bykommune. Siden 1964 har byen vært hovedsete for Rana kommune, som er den største kommunen i Nordland og den fjerde største i Norge.

Full bystatus ble tildelt i 1997. Mo i Rana er den fjerde største byen i Nord-Norge, etter Tromsø, Bodø og Harstad. Den er også den nest største byen i Nordland med 18 685 innbyggere per 1. januar 2017.

Mo i Rana er en av fire byer på Helgeland; de tre andre er Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen. Den er også en av tre industribyer i Nordland, sammen med Narvik og Mosjøen.

Mo i Rana ble tidligere ofte omtalt som «Jernverksbyen», hvor Norsk Jernverk var en hjørnesteinsbedrift. Byens industrihistorie omfatter også DIOC, Rana Gruber, Norsk Koksverk, Ruukki Profiler, m.fl.; det meste av industrien er idag sentrert i Mo Industripark, med Celsa Armeringsstål og Elkem som sentrale foretak.

Siden 1989 har byen gjennomgått en omfattende omstilling, og markedsføres nå som «Polarsirkelbyen». Nasjonalbiblioteket, NRKs lisensavdeling, Statens innkrevingssentral og NAF Helgeland befinner seg i Mo i Rana.

Av private aktører kan nevnes EVRY Mo i Rana, to sparebanker, fire kjøpesentre, fire hoteller og en rekke andre foretak innenfor transport, handel og turisme.

Etter åpningen av Campus Helgeland i 2013 er byen også blitt en studentby.