NYHET

Meld dere på den Norsk Støperikongress, som i 2020 holdes i Mandal den 8. – 9. mai 2020 på Mandal Hotell.

NB!! Merk påmeldingsfristen som er satt til 1. mars 2020

Som i fjor har vi også i år; Meld på tre deltakere, og få den fjerde deltakeren med uten deltakeravgift.

Denne personen må være under 40 år. Husk å angi hvilken deltaker som er gratis og alder på denne.

NB!! Det er kun deltakeravgiften som dekkes for denne deltakeren, reise, hotell etc. dekkes ikke.

Pensjonister går for samme pris som ledsagere.

Velkommen til Mandal

Fredag har vi satt opp en felles tur for alle, her drar vi og ser på restauranten Under med omvisning,  har en herlig lunsj på Lindesnes Havhotel før vi drar videre til Lindesnes fyr og år en omvisning og med foredrag om bruken av støpejern i byggingen av fyret.

Restauranten Under er bygget slik at du sitter under vann og spiser. En meget spesiell opplevelse. Vi har en omvisning i restauranten

Norges sydspiss, Lindesnes fyr er Norges eldste fyrstasjon og sydligste punkt på norsk fastland. Med spektakulær plassering hvor havet møter Norges sørligste punkt er dette et yndet fotoobjekt. Fyret, som er Norges eldste, ble tent for første gang 27. februar 1656. Det besto av 30 talglys som brant i toppen av et treetasjes tårn. Selv om de ble erstattet med et kullbluss samme høst, førte stadige klager fra de sjøfarende til at kongen ga ordre om at fyret skulle slukkes etter bare noen måneders drift. Først i 1725 ble fyrdriften gjenopptatt. Det ble da bestemt at det skulle være to lys ved Lindesnes, for å unngå forveksling med fyret på Skagens Odde! Fram til 1844 var det kullblussfyr både på Neset og på Markøy, 4 kilometer mot nordvest. Det gamle fyret på steintårnet ble etter hvert erstattet med et moderne støpejerntårn i 1915.

Lørdag etter foredrag og generalforsamling drar vi på båttur med MS Maarten i Mandals skjærgård