NYHET

Deltakere på minimesse.
NSF takker alle sine partnere, sponsorer og deltagere på minimesse.


NSF er helt avhengige av våre Partnere som bidrar slik at vi kan arrangere kongresser, studieturer, være med å representere NSF i verden og ha lokale avdelinger rundt i Norge.

Karlebo med Lars Blidfors og Richard Larsson


Elkem med Lotte Harlø og Klaus-Ole Andersen

Calderys med Mikael Ericson og Mats Aling

Metabrasive/Winoa med Olof Larson og Patrick Stierstrand

Tools