PROGRAM

    Programmet for Skien 2023 er ikke helt klart men oppdateres etter hvert.

Torsdag 30 mai

18:00 – 19:30  Registrering på Scandic Hotell Hamar

           

Fredag 31 mai

09:00 – 09:45 Registrering på Scandic Hotell Hamar

10:00 –  Avreise bedriftsbesøk 

Tur A: Bedriftsbesøk hos Furnes Jernstøperi (Stange) og Østlandske Lettmetall (Elverum).

               

Tur B: Bedriftsbesøk hos Metallco Aluminium (Eina), Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC)

            og Benteler Automotive (på Raufoss Industripark).

           

10:00 –  Avreise ledsagertur         

TUR C: Ledsagerturen går til Hovelsrud som er en av storgårdene på Helgøya i Mjøsa. Her blir det omvisning i “Den historiske hagen”.

           

            Herfra går turen til Atlungstad Brenneri i Ottestad hvor det blir Lunsj

             

ca. 16:00  Retur Hotellet for alle de tre turene

19:00 – 23:00  Uformell middag på Il teatro, Hamar

               

Lørdag 01 juni

08:00 – 08:30  Registrering på Scandic Hotell Hamar

Åpning av Kongressen

08:30 – Velkomsthilsen fra kongresskomiteen ved Line Brekke Rasmussen

 

 

 

 

 

 

08:35 – Tale ved foreningens leder ved Frode Amundsen

08:45 – Velkomsthilsen ved ordfører i Hamar Kommune, Vigdis Stensby

09:15  Hilsningstaler fra våre skandinaviske søsterforeninger.

09:45 – 10:30 Inspirasjonsforedrag – Irriterende kollegaer v/ Per Henrik Stenstrøm, forfatter og foredragsholder

På Støperikongressen tar Per Henrik med sitt  foredrag om de brysomme forskjellene som oppstår på en arbeidsplass. Mennesket er verdens fineste maskineri, men har du lest bruksanvisningen til de du jobber sammen med?

Etter å ha besøkt hundrevis av norske bedrifter for å snakke om arbeidsmiljø, har han konkludert med at de irriterende kollegene kan deles inn i syv typer:

Primadonnaen, Bedreviteren, Skrytepaven, Pessimisten, Gratispassasjeren, Superoptimisten og Motarbeideren.

10:30 – 10:45  Pause – Kaffe og minimesse

10:45 – 11:15 “Fagskolen Innlandet baner vei – lanserer Norges første fagskoleutdanning spesialisering metall” 

                         v/ Harald Westgaard, Lærer på Fagskolen Innlandet

For å møte fremtidens utfordringer og styrke norsk støperibransje, introduserer Fagskolen Innlandet et banebrytende utdannings-program for metall med vekt på materialkunnskap og produksjonsmetoder innenfor metall. Dette unike tilbudet fyller et kritisk hull i den nasjonale utdanningsstrukturen og sikrer opprettholdelsen av konkurransekraften for norske industri i et globalt marked. Vårt mål er å åpne dører for rekruttering av nye talenter og øke kompetansen til  dagens ansatte. Og dermed sikre et robust og dynamisk fagmiljø for alle typer støperi og metall bedrifter i Norge. Med engasjement fra industrien Norse Metal Elverum AS, Furnes Jernstøperi, KA Rasmussen, Kongsberg Automotive, Raufoss Metallco og Nammo er vi overbevist om at potensialet for suksess og innovasjon er enormt i denne tradisjonsrike, men fremtidsrettede industrien.

11:15 – 11:45  New Developments for Foundry Processes

                          v/ Luca Gonzo, Global Key Account Manager & Technical Service, Mazzon

11:45 – 12:00  Pause – Kaffe og minimesse

12:00 – 12:30  “Bærekraft som konkurransefordel” 

                         v/ Øyvind Bjørnstad,  Head of Sustainability, Vestre

                                                               

12:30 – 13:15 Lunsj  (og minimesse)

13:15 – 13:45  “Robotic blast cleaning in the foundry industry”

                          v/ Teemu Runi, Sales Manager, Western Europe, Blastman Robotics Ltd

13:45 – 14:00  Pause – Kaffe og minimesse

14:00 – 14:20  “Sand Reclamation Techniques – Exploring our options to Minimize Wastear”

                         v/ Sam Garner, Regional Sales Manager, Omega Sinto foundry machinery ltd.

Foredraget beskriver hvor mye ny sand støperiindustrien i dag forbruker og hvor mye som i dag blir gjenbrukt.
Og at med optimalisert sandgjenvinning kan forbruket av fersk sand reduseres med x-% og x-tonn.
Hvilke tekniske og økonomiske fordeler kan beregnes med optimalisert sandgjenvinning.

 

 

 

14:20 – 14:45  “foredrag”

                         v/ Thomas Bentzen, ChiefExecutive Officer, Locat3D

14:45 – 15:00  Pause Kaffe  og minimesse

15:00 – 16:00  Generalforsamling for Norges Støperitekniske Forening

18:30 – 19:00  Velkommen til aperitiff

19:00 –             Festmiddag

Søndag 02 juni

Frokost og vel hjem

 

15:15 – 16:00   Generalforsamling for Norges Støperitekniske Forening (Egen dagsorden nederst på siden)

18:30 –              Velkommen til aperitiff

19:00 –              Festmiddag (på hotellet)

                          Toastmaster for kvelden er Gunnar Andersen fra Tre Busserulls