UTFLUKTER

Deltakerturen 

TUR A (50 påmeldte)

Furnes Jernstøperi AS (Stange)

Foto: Furnes Jernstøperi AS

Furnes Jernstøperi AS ble grunnlagt i 1958 og ligger i Stange, er Nordens største og mest moderne gategodsprodusenter. Med ca. 140 ansatte er Furnes kommunens største private arbeidsgiver. Her fremstilles i dag støpejerngods med spesialiteten gategods under varemerket FURNES®

Furnes Jernstøperi AS eies i dag av danske AVK Group som er en betydelig aktør innen infrastruktur og en global markedsleder innen ventiler og hydranter.

Støperiet har en HWS formelinje hvor det formes i svartsand, og smeltingen foregår på to 6 tonns elektriske smelteovner og støpningen skjer fra en støpeautomat.

Visjonen er Absolutt Kvalitet gjennom FVU (Furnes Virksomhetsutvikling) på alle nivåer i virksomheten, hvor det jobbes aktivt med Lean for å oppnå økt kundetilfredshet, enda høyere utnyttelsesgrad på maskinene og med stort fokus på bærekraftige løsninger, produktivitetsforbedrende tiltak hvor også et stort fokus på de menneskelige faktorene som trivsel, medarbeiderinvolvering og sikkerhet er nødvendig for å oppnå målet om null feil.

De har en aktiv produktutviklingsavdeling med nyskapning og innovasjon som har resultert i flere patenterte produktløsninger. Det investeres ikke bare i maskineri og løsninger, men også i kompetanseheving av ansatte, som gjør at de stadig kan fornye oss.

Foto: Furnes Jernstøperi AS

 

Østlandske Lettmetall (Elverum)

Foto: Østlandske Lettmetall

Østlandske Lettmetall ble stiftet høsten 1979 i Elverum og er en ledende bedrift innen støping og maskinering av deler i aluminium til industrien i Norge.

Med en bred, faglig kompetanse, dyktige og motiverte medarbeidere, og en topp moderne maskinpark med CNC–styrte maskiner gjør at de leverer presisjonsprodukter i toppklasse, med en komplett levering av støpte og maskinerte deler.

Både stykk- og serieproduksjon av deler støpt i sand eller kokille i de fleste aluminiumslegeringer, spesiallegeringer og komposittlegering.

Kvalitetspolitikk går ut på å gi kundene høy service og tjenester med riktig kvalitet på produkter i henhold til spesifikasjoner og inngåtte avtaler.

Foto: Østlandske Lettmetall

TUR B  (15 påmeldte)

Metallco Aluminium (Eina)

Foto: Metallco Aluminium AS

Metallco Aluminium AS ble som Toten Metallgjenvinning AS grunnlagt i 1992, og produserer sekundær aluminium støpelegeringer. Dette er aluminiumlegeringer som brukes av støperier over hele verden.

Alle legeringene er produsert ut ifra gjenvunnet (resirkulert) aluminium. Råvarene er aluminiumskrap fra gjenvinningsstasjoner, skraphandlere og spon og kapp fra maskinering av aluminium.

Metallco Aluminium AS produserer i dag ca. 15.000 tonn støpelegeringer via to gassfyrte smelteovner med kapasitet hver på 15 tonn. Alt dette blir støpt ut i barrer og automatisk stablet på paller på 1000 kg.

Du finner aluminiumslegeringer i nesten alle moderne anvendelser/produkter. Støpelegeringer blir brukt til å lage bildeler som manifoiler, forgasser, o.l. for biler, elektriske produkter, mobiltelefoner, kjøkkenutstyr, deler til båter og skip, lamper og mye mer.

Det som er bra med aluminium er at det er veldig lett å legere, og det kan gjenvinnes igjen og igjen ved bare å bruke 5 – 10 % av energien som brukes til å produsere aluminium fra aluminiumoksid. All vår produksjon er basert på å smelte brukt aluminium (skrap).

Ved å blande sammen forskjellig skrap, kan vi lage forskjellige legeringer til mange formål.

Metallco Aluminium AS har I dag 25 ansatte og produksjonen går på en 4-skiftsordning hvorav 6 er administrative og 19 er i produksjon og på vedlikehold.

Det er stort søkelys på sikkerhetsnivå ved bedriften så en viktig opplæring må gjennomgås før man kan jobbe med flytende aluminium.

Foto: Metallco Aluminium AS

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) (Raufoss)

MTNC har sitt hovedsete på Raufoss og driftes av SINTEF Manufacturing. Kjernepartnerne er NCE Raufoss, Fagskolen Innlandet, Raufoss videregående skole, NTNU, SIVA og Innlandet fylkeskommune.

Formål med MTNC er å bidra til at FoUI-miljøer, utdanningsinstitusjoner og alle typer bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon, dette kan gjøres ved tilbud om lokaler, utstyr og kompetanse innen produksjonsteknologi, der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere.

MTNC – Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre – på Raufoss tilbyr derfor ungdom, studenter, industrien og forskningsmiljøene økt kompetanse innen ny teknologi, produksjon og digitalisering. Her er både 3D-printere VR-utstyr og CNC-simulatorer. De ønsker å bidra til at norsk industri får bedre lønnsomhet.

Her utvikler og demonstreres innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. De vil være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt.

Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet. Ambisjonen er at norsk katapult Manufacturing Technology skal utvikles til et teknologisenter i verdensklasse, hvor det bygges flere minifabrikker, med industri 4.0 standard, for å utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter.

BENTELER AUTOMOTIVE (Raufoss)

(Foto: Morten Høitomt, Toten Blad)

BENTELER Automotive er utviklingspartner for verdens ledende bilprodusenter, og er et globalt selskap som driver med utvikling, produksjon og distribusjon av produkter, systemer og tjenester for bil-, energi- og maskinindustrien.

BENTELER er en familiebedrift som nå eies av fjerde generasjon av grunnleggeren.

De har omtrent 23 000 ansatte på 87 lokasjoner i 26 land over hele verden, utvikler de skreddersydd løsninger for sine kunder, er dedikert til å levere en førsteklasses service innen produksjon og distribusjon uansett hvor kundene er. Størrelse og den globale rekkevidde brukes til å betjene markedet fleksibelt, i samarbeid med forretningspartnere.

Produktene inkluderer komponenter og moduler innen områdene chassis, karosseri, motor og eksos systemer, samt fremtidige teknologier som løsninger for elektriske kjøretøy.

Lettere, tryggere, mer bærekraftig på veien. Førsteklasses kvalitet krever fremragende produksjon. Man drar nytte av deres kostnadseffektive og klassens beste produksjonsprosesser, i stål og aluminium. Enten det er varm- eller kaldforming, sammenføyning eller montering. De kjenner materialene, prosessene og produktene som ingen andre. De utvikler innovative produkter av høy kvalitet. Sammen skapes tryggere, mer bærekraftige løsninger for morgendagens mobilitet.

(Foto: Benteler)

 

Ledsagertur

TUR C  (20 påmeldte)

Ledsagerturen går til Hovelsrud som er en av storgårdene på Helgøya i Mjøsa.

Her ligger “Den historiske hagen“. Hagen ble anlagt i 1840-årene av Nils Hoel. Nils Hoel var sønn nummer to på nabogården Hovinsholm. Faren var stortingsmann, og Nils var det også selv i en periode. Hans onkel eide Hoel, en annen av storgårdene over på fastlandet. Alle disse hjemmene som preget hans oppvekst, hadde avanserte hageanlegg.

Nils var utdannet i Christiania, hadde reist til Danmark og sett hager og hus der, men var først og fremst en drivende dyktig bonde og hagebruker. Han planlegger hagen på Hovelsrud i en periode da den kollektive hagesmaken går fra det landskapelige til større geometrisk orden. Det europeiske villaanlegget blir forbilde for hagen han anlegger.

Anlegget er strengt symmetrisk, med en kraftig hovedakse som går tvers ned gjennom det hele: Inn hoveddøren, gjennom hagestuen, ut i hagen og ned den bratte hagetrappen, videre ned den lange kastanjealleen ned til strandkanten, der den lander mykt ute i fjorden.

 

Deretter går turen til Atlungstad Brenneri for lunsj

Atlungstad Brenneri ble startet i 1855 som et andelslag av bønder i Stange. Det ligger vakkert til ved Mjøsstranda, i sykkelavstand fra Hamar. Her har det blitt produsert akevitt, punsj og annet brennevin. Brenneriet er fortsatt i drift deler av året, da de brenner potetsprit i mars.

Restaurant er åpen hele året og benytter seg utelukkende av norske råvarer og lar seg inspirere av norsk tradisjonskost. God mat betyr en god dag. Menyen vår består av et solid utvalg velsmakende og mettende retter laget av råvarer av ypperste kvalitet.

     
 
 

Du kan allerede nå sikre deg plass ved å melde deg på her!