NYHET

17 medlemmer av foreningen hadde satt hverandre i stevne en tidlig morgen på Gardermoen. Fly med Norwegian til Krakow, for spennende støperidager. I Krakow ble vi møtt av Kjell og Elkems representant i Polen, Artur Igielski.

v/ Jørgen Vogt Thinn

For å holde programmet ble det lunsj i bussen, men med en stor turistbuss og 19 personer, så var det helt greit. Etter et par timer ankom vi Skoczow, der vi skulle besøke støperiet Teksid Iron Poland. (Stort sett var det fotoforbud på støperiene, så det er bare med et lite knippe i artikkelen.)

Vi ble tatt imot av hyggelig vertskap som snakket godt engelsk. Teksid er en gruppe støperier med en årskapasitet på 680 000 tonn. Støperiet vi besøker har en kapasitet på 75 000 tonn, primært bilgods. (Bremsedeler, hjuloppheng, kamaksler, eksosmanifolder osv.) Bygget i 1974 og med 530 ansatte. 90% av produksjonen er seigjern. MagmaSoft for simulering, støttet av forskjellige CAD/CAM systemer. Styring av metallkvalitet var med hjelp av NovaCast ATAS® (Adaptive Thermal Analysis System). Systemet gir en imponerende oversikt og dokumentasjon på smelteparametere og analyser.


Prosessflyt hos Teksid

Støperiet har investert mye i senere tid. Siste nyvinning var et nytt Junker smelteanlegg, med to 12 tonns ovner. På formelinjen for bremsedeler var det en Disamatic maskin, mens for de to andre formelinjene var det kasseforming med støpeautomater.

Til å være et støperi med så høy produksjon, så var det imponerende bra luft, ryddig og rent. Og det var ikke til ære for oss! Regelmessig innsats setter spor. Velutstyrt laboratorium, moderne NDT utstyr og grovmaskinering, sikret en krevende bilbransje gods med riktig kvalitet. Her var EU midler tatt godt vare på.


Forventningsfulle deltakere før besøket hos Teksid


Høy produksjon, men helt strøkent!

Etter å fått vår daglige dose med støperiinntrykk og godlukt, så var det tid for middag. Kjell hadde gått opp løypa, og valgt steder og menyer. Meget bra valg hele veien!

Middag på Zajazd kan anbefales!


Middag på Zajazd

Etter middagen dro vi til Hotel Fero, som ligger litt utenfor Krakow.

Neste morgen slo vi oss sammen med 100 polske støperifolk, for å delta på deres Casting Clinic. Først kjørte vi igjen ca. 40 minutter, til støperiet Metalodlew som er en av bedriftene inne på det store stålverksområdet Nowa Huta i Krakow. Her fikk vi sikkert en god introduksjon (på polsk) av direktøren for støperiet. Etterpå fikk heldigvis vi to engelsktalende guider.


Gruppen får informasjon om MetalOdlew

Dette støperiet hadde også to helt nye Junker ovner. Ellers fikk vi se furanforming av middels grovt gods. Mye motvekter til trucker og grovt, forholdsvis enkelt gods. Deler av EU midlene hadde også godt til et stort maskineringssenter.

Ellers ble det en god del venting mens de andre gruppene gikk gjennom samme runden.

Etter besøket gikk turen tilbake til hotellet for lunsj og foredrag.

Foredragene var presentasjoner fra forskjellige leverandører – Elkem inkludert. Foredragene var simultanoversatt til Engelsk i anledning NSFs deltakelse!

Etter foredragene var det festmiddag med etterfølgende underholdning. Sambadansere fra Brasil, med fengende rytmer og kostymer. Dansepiker var også leid inn, for å få trauste støperifolk ut på gulvet. I tillegg var det fri flyt av øl og vodka, så det ble riktig en helaften!

Neste morgen var det tidlig opp for å kjøre de 2,5 timene til WSK i Rzeszow. Flere støperier inne på et stort, gammelt industriområde. Vi skulle få se et jernstøperi og et aluminiumsstøperi. I tillegg var det et presisjonsstøperi for støping av en-krystall turbinblader til Pratt & Whitney. Strengt fotoforbud på hele industriområdet.

Området ble utbygget i 1937, for produksjon av flymotorer. I 1956 startet man støping av aluminium, og i 1974 kom jernstøperiet, med landbruksmaskiner som viktigste markedsandel. Ca 30 % går til landbruk, ca 30 % til bilindustrien og resten til jernbane, kraftindustri osv.

Hele industriområdet ble kjøpt opp av Pratt & Whitney i 2002. I 2007 kjøpte en amerikaner de to støperiene vi fikk se, pluss en smie i samme området. Senere har det kommet flere støperier til gruppen. Ca 12% av produksjonen går til hjemmemarkedet, resten er eksport.

Jernstøperiet leverer ca 18 000 tonn, med 250 ansatte. Noe håndforming i furan, men mest på en HWS maskin. Aluminiumstøperiet leverer ca 3 100 tonn med 245 ansatte. Kokille støping, lavtrykkstøping og sandforming. De støper også en del magnesium i sand. Vi fikk se store mengder gods til bl.a. Mercedes – så det var høye krav til kvalitet og dokumentasjon.

Her var det også gjort store nyinvesteringer, godt hjulpet av EU midler.

WSK bruker også MagmaSoft som støtte til forskjellige Autocad og Unigraphics systemer.


Gutta på tur

Etter dette besøket gikk turen tilbake til Krakow, der vi tok inn på Radisson Blu i gamlebyen. Lørdag var fri for sightseeing. Kjell guidet en gruppe, noen dro til saltgruvene og noen dro til Auswitch & Birkenau, og noen bare ruslet fra pub til pub. Samling til nok en flott middag på kvelden.


Fra en av de trivelige middagene

Søndag morgen var det kommet snø, så da var det på tide å dra hjem!
En stor takk til Kjell wardenær for et flott opplegg, og en stor takk til hans kollega Artur, som var et uvurderlig bindeledd mot det polske språket!

Og takk til deltakerne, som gjorde at vi endelig kunne arrangere en ny studietur i NSF regi!