NYHET

Det er inngått avtale mellom SVAS KJEMI AS og HANS CLAUSSEN AS om overføring av markedsaktivitetene. HANS CLAUSSEN AS vil fra 1. september 2020 overta og videreføre alle markeds- og salgsaktiviteter fra SVAS KJEMI AS. Dette innbefatter produkter fra ebalta Kunststoff, CHT-Beitlich, Kern og Kömmerling Chemie.

SVAS KJEMI AS ble etablert i januar 1995 av Svein Stanger, for å betjene norsk industri med råvarer og produkter til framstilling av glassfiberarmerte produkter, prototyper, modeller og former, samt til framstilling av støpte produkter i små serier (0-serie).

Sortimentet, såkalte kjemisk-/tekniske produkter, baserer seg hovedsakelig på kjemigruppene: epoksy, polyuretaner og silikoner.

 

HANS CLAUSSEN AS, etablert i 1914, er en familie eiet distributør drevet av 4. generasjon med 8 ansatte og omsetning på ca NOK 75 mill. Selskapet er i dag en betydelig aktør innen feltene: kompositt, lim og plastråstoffer. Førsteklasses råvarer og materiell leveres av ledende produsenter som Scott Bader, Selcom, Gurit, Polykemi, Rondo Plast, RE PLANO, Deifel, Henkel, Tygavac/Airtech, Maricell, Krosglass, QUIN, TYROLIT, Eurocarbon m.fl. Selskapet blander gel- og top-coat etter RAL fargekode lokalt som leveres ned i 5 kg.

SVAS KJEMI AS og Hans Claussen AS har i mange år arbeidet side om side i de samme markeder. Begge firmaer har opparbeidet gode forhold til sine kunder og deler i grunnprinsippet de samme foretningsfilosofier, basert på god kundeservice.

Ved å utvide sortimentet med produkter fra SVAS KJEMI AS vil HANS CLAUSSEN AS bli en totalleverandør innen markedet råvarer og produkter til framstilling av fibermaterialer innen glass- og karbonfiber, prototyper og former basert på polyuretan- og epoksysystemer, samt framstilling av modeller og former basert på et stort utvalg av modellplater.

Spørsmål vedrørende overtakelsen kan gjerne rettes til:

Svein A. Stanger (930 84092) eller Jonas Claussen (905 530 92)

https://hc-as.no/#hans-claussen-as

https://www.kompositthuset.no/